Kurbanoğlu, S. S. “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi Ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü”. Bilgi Dünyası, c. 2, sy 1, Nisan 2001, ss. 1-19, doi:10.15612/BD.2001.455.