Gilchrist, A. “Terminolojiye Aşırı Yüklenme”. Bilgi Dünyası, c. 2, sy 1, Nisan 2001, ss. 37-47, doi:10.15612/BD.2001.457.