Hanlon, A., ve M. E. Küçük. “Metadata Kavramına Kısa Bir Giriş”. Bilgi Dünyası, c. 2, sy 2, Ekim 2001, ss. 206-17, doi:10.15612/BD.2001.472.