Bahşişoğlu, H. K. “İnternet Kaynakları: Tez Çalışması Ve Yazımı”. Bilgi Dünyası, c. 2, sy 2, Ekim 2001, ss. 256-64, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/476.