Karagözoğlu Aslıyüksek, M. “Arşivlerin Eğitim Ve Kültür Hizmetleri”. Bilgi Dünyası, c. 18, sy 2, Aralık 2017, ss. 225-9, doi:10.15612/BD.2017.619.