Yılmaz, B. “Öğrencilerin Okuma Ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarında Ebeveynlerin Duyarlılığı”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 2, Ekim 2004, ss. 115-36, doi:10.15612/BD.2004.483.