Afzali, M. “Elektronik Dergilerin Üniversite Kütüphanelerine Ekonomik Etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü Kütüphanesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 2, Ekim 2004, ss. 187-11, doi:10.15612/BD.2004.487.