Gilchrist, A., ve T. T. Günden. “Enformasyon Mimarisi”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 2, Ekim 2004, ss. 223-39, doi:10.15612/BD.2004.489.