Aytaç, A. “Türkiye’de Eğitim Politikası Ve Kütüphane”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 2, Ekim 2004, ss. 282-3, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/494.