Kurbanoğlu, S. S. “Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Profili”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 1, Nisan 2004, ss. 1-18, doi:10.15612/BD.2004.496.