Al, U., ve Y. Tonta. “Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 1, Nisan 2004, ss. 19-47, doi:10.15612/BD.2004.497.