Gürdal, O. “Bilgi Ekonomisi ve/Veya Yeni Ekonomi’nin Reddettikleri”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 1, Nisan 2004, ss. 48-73, doi:10.15612/BD.2004.498.