Fenerci, T. “Bilgi Politikaları Açısından Kapitalist Ekonomik Sistemde Bilgi Toplumu Olgusu”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 1, Nisan 2004, ss. 74-92, doi:10.15612/BD.2004.499.