Sant-Geronikolou, S., A. Koulouris, ve D. Kouis. “Yunan Ve İspanyol Lisans Öğrencilerinin Akademik Kütüphanecilik Ile İlgili Kütüphanecilik Biliminin İçinde Ve Ötesinde Bakış Açıları”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, Aralık 2019, ss. 183-15, doi:10.15612/BD.2019.751.