Kılıçaslan, F. “Elektronik Müzik Kütüphanesi: Selçuk Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 5, sy 1, Nisan 2004, ss. 93-101, doi:10.15612/BD.2004.500.