Uçak, N. “Elektronik Danışma Hizmetleri”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 2, Ekim 2003, ss. 103-21, doi:10.15612/BD.2003.502.