Alkan, N. “Tıp Ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 2, Ekim 2003, ss. 122-45, doi:10.15612/BD.2003.503.