Kozak, N. “Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal Ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 2, Ekim 2003, ss. 146-74, doi:10.15612/BD.2003.504.