Arkun, M. E. “Türkiye İçin Bir Enformasyon Politikasının Ana Ögeleri Neler Olmalı?”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 2, Ekim 2003, ss. 175-91, doi:10.15612/BD.2003.505.