Bulgun, B. “Avrupa Birliği Bilgi Ve Kültür Politikaları İçinde Kütüphanelerin Rolü”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 2, Ekim 2003, ss. 192-1, doi:10.15612/BD.2003.506.