Sever, H., ve B. Oğuz. “Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi Ile Modellenmesi”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 1, Nisan 2003, ss. 15-44, doi:10.15612/BD.2003.509.