Baysen, E., ve N. Çakmak. “Bilgi Dünyası Ve İntihal”. Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, Haziran 2017, ss. 1-7, doi:10.15612/BD.2017.597.