Sincan, M. “Kanıta Dayalı Tıp Ve Tıp Kütüphaneciliği”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 1, Nisan 2003, ss. 64-72, doi:10.15612/BD.2003.511.