Yılmaz, B. “ Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Bilim "Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 1, Nisan 2003, ss. 88-89, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/513.