Yılmaz, B. “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık”. Bilgi Dünyası, c. 4, sy 1, Nisan 2003, s. 90, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/514.