Boz, M. “İnternet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim: Bir Model Önerisi”. Bilgi Dünyası, c. 3, sy 2, Ekim 2002, ss. 153-72, doi:10.15612/BD.2002.516.