Gürdal, G. “Bilgi Merkezi Web Sitesi Üzerindeki ‘Süreli Yayınlar’ Butonunun Öyküsü”. Bilgi Dünyası, c. 3, sy 2, Ekim 2002, ss. 231-9, doi:10.15612/BD.2002.519.