Yılmaz, B. “ Bilgi Toplumuna Geçiş : Sorunsallar / Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler Ve Tartışmalar”. Bilgi Dünyası, c. 3, sy 2, Ekim 2002, ss. 240-1, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/520.