Yıldızeli, A., ve S. Tabanlıoğlu. “Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları”. Bilgi Dünyası, c. 3, sy 1, Nisan 2002, ss. 45-60, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/527.