Baysen, F., E. Baysen, ve N. Çakmak. “Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi”. Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, Haziran 2017, ss. 29-47, doi:10.15612/BD.2017.576.