Çakmak, N. “Pandemi Döneminde Bilimsel Dergilerde Değerlendirme Süreçleri Ve Bilgi Dünyası”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, Haziran 2020, ss. 1-6, doi:10.15612/BD.2020.839.