Çakmak, T., ve B. Yılmaz. “Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme Ve Dijital Koruma: Türkiye’deki Uygulamaların Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, Haziran 2017, ss. 49-91, doi:10.15612/BD.2017.580.