Çakmak, T., ve S. Tırnavalı. “Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, Mayıs 2020, ss. 7-33, doi:10.15612/BD.2020.762.