Dişli, M., ve Özgür Külcü. “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, Mayıs 2020, ss. 35-63, doi:10.15612/BD.2020.781.