Öztemiz, S. “Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, Mayıs 2020, ss. 65-87, doi:10.15612/BD.2020.785.