Zencir, M. B., ve T. Oğuz. “Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları Ve Veri Paylaşımı Önündeki Engeller”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, Haziran 2020, ss. 89-123, doi:10.15612/BD.2020.806.