Yalçınkaya, B. “Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe Ve İlkeler”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, Mayıs 2020, ss. 205-17, doi:10.15612/BD.2020.821.