Koç, O., ve D. Atılgan. “Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, Mayıs 2021, ss. 1-30, doi:10.15612/BD.2021.550.