Dere Çiftçi, H. “Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler Ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, Mayıs 2021, ss. 31-64, doi:10.15612/BD.2021.551.