Bayraktar, Şeyda, ve Özlem Çetinkaya Bozkurt. “Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli Ile İncelenmesi”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, Mayıs 2021, ss. 99-130, doi:10.15612/BD.2021.555.