Koyuncu Tunç, S., ve Özgür Külcü. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Sezgisel Değerlendirme Yöntemi Ile Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 269-97, doi:10.15612/BD.2020.556.