Karadeniz, Şenol, ve B. Yılmaz. “Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji Ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi Ve Bir Model Önerisi”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 299-4, doi:10.15612/BD.2020.558.