Baysen, F., ve A. Özsavaş Akçay. “Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları”. Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, Haziran 2018, ss. 125-42, doi:10.15612/BD.2017.596.