Mandıracı, T., ve B. U. Zan. “Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, Haziran 2021, ss. 131-59, doi:10.15612/BD.2021.560.