Öktem, N. “Osmanlı Uleması Ve Türkiye Cumhuriyeti: Değişimin Failleri Ve Geleneğin Muhafızları”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 421-5, doi:10.15612/BD.2020.575.