Ifijeh, G. “Kütüphanecilik Ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular Ve Olası Sonuçlar”. Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, Haziran 2017, ss. 149-61, doi:10.15612/BD.2017.572.