Naldan, A. “Geceleyin Kütüphane”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 427-31, doi:10.15612/BD.2020.588.