Bahadır, H. “Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 433-7, doi:10.15612/BD.2020.589.