Çakmak, N. “Bilimsel Dergi Yayıncılığında Süreklilik: 2016-2020 Yılları Arasında Bilgi Dünyası Dergisi”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 385-01, doi:10.15612/BD.2020.591.