Yılmaz, B. “Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar Ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 403- 419, doi:10.15612/BD.2020.595.